Henrik Oest har flere gange holdt foredrag ved Kulturdagene i Ravnsbjergkirken. Hvilket emne Henrik end har talt om, er hans foredrag altid blevet rost af tilhørerne. Rosen har omfattet både det indholdsmæssige i foredragene, men også måden foredragene er blevet fremført på, tydeligt og forståeligt. Henrik forstår desuden at skabe en god stemning. Jeg kan derfor kun anbefale Henrik Oest som en foredragsholder, som det bestemt er værd at engagere.
Edith Østergaard, sognepræst ved Ravnsbjergkirken.

"De, der ikke har hørt et foredrag med Henrik Oest, er gået glip af meget. Han kan med billeder og ord fortælle, så man føler, at man selv er en del af historien" -skrevet i Sabro Centerpost efter holdt foredrag.

Om foredraget "Katharina Luther - en uventet kærlighedshistorie":

"Det er nok de færreste, der i deres dagligdag tænker over, hvad Martin Luther kom til at betyde for os danskere. Men det var en genial indgangsvinkel, foredragsholderen Henrik Oest havde. For hvem ville ikke høre mere om dette særegne ægteskab...Det blev en rigtig god aften." Søren Skov Johansen i Bladet Hør Godt efter Præstegårdsaften i Gamst.

Om foredraget "Grin og Suk - om Piet Hein, - hans liv og livsfilosofi":

"Jeg synes selv, der var en rigtig dejlig aften, og til min store glæde er det også den almindelige opfattelse blandt mange af de tilstedeværende tilhørere, som jeg har talt med siden.. Jeg fik allerede de første positive tilkendegivelser lige efter foredraget, og i dagene efter har mange udtrykt deres glæde og tilfredshed.
De positive udtalelser går både på din måde at tale på. Tydelig og velformuleret. Men der udtrykkes også stor tilfredshed med foredragets indhold. Det var spændende, der var mange overraskende oplysninger om personen Piet Hein". Erik Klarsø efter foredrag i Ågård forsamlinghus.

Om foredraget "Livskvalitet handler også om humor":

"En lille hilsen blot for at sige dig tak for sommermødet i går. Det blev en rigtig god dag - med engagement og stof til eftertanke og altså humor. Det er også tilbagemeldingen fra de deltagere, jeg er stødt på i dag.
Lars Nymark Heilesen, Hvilsager.

"Tak for et rigtigt godt foredrag i Kræftpatienternes Hus." - efter foredrag om Livskvalitet.

"Torsdag strålede de smukkeste efterårsfarver i solen, og netop disse farvers dybde og glød og varme matchede så fint til Henriks causerende foredrag om livskvalitet og humor, som han sprudlende og veloplagt - på "den gode  (og jyske) måde"  - holdt i Sognets Hus i Brøndbyvester. Det var hyggeeftermiddag for sognets ældre- og der blev hygget igennem. Emnerne humor og livskvalitet er jo svære. Enten kan det blive alt for banalt eller alt for " langhåret". Henrik har en meget fin evne til at få latteren til at runge og til at åbne tilhørerne for livets dybder og kvaliteter. De mange roser, som tilhørerne spontant gav udtryk for, giver jeg hermed videre og kan anbefale et besøg af Henrik ikke blot til pensionist eftermiddage, men også til sogneaftener, møder med konfirmandforældre etc."
Frede Jørgensen, sognepræst Brøndbyvester

Vi havde i Sognegården i Skivholme besøg af sognepræst Henrik Oest, Århus. Han skulle holde et foredrag for os med titlen "Livskvalitet handler også om humor". Forud havde Henrik stillet os i udsigt, at det blev en aften med både noget at more sig over, og noget at tænke over. Det kom til at holde! Aftenen vekslede mellem underfundige historier og dybsindigheder – en cocktail, som tydeligvis faldt i de ca. 30 fremmødtes (fortrinsvis pensionister og efterlønnere) smag. Der blev vel ikke skraldgrinet så meget - til gengæld blev der trukket desto mere på smilebåndet.
Henrik mødte op velforberedt og oplagt. Stoffet var veldisponeret og sværhedsgraden tilpas. Det var tydeligt, at Henrik befandt sig godt i rollen som "lun" foredragsholder for en flok helt almindelige folkekirke-danskere, der var samlet for både at hygge sig og blive klogere."  
Thomas Frøkjær, sognepræst