Henrik Oest

Kontaktadresse: Solhøjvej 20, 8210 Århus V.

Telefon: 2360 2448

E-mail: oest@stofanet.dk, hvor du også evt. kan rekvirere billede i høj opløsning til omtale mv.